Letní dětský tábor Ledeč nad Sázavou - Tábor Ledeč

Tábor Ledeč 2023 - 15.7. - 29.7. 2023

Info o tábořeLetní dětský sportovní tábor s celotáborovou hrou, zaměřený mimo jiné na vodácké dovednosti. Tábor je situovaný v krásném prostředí Foglarovy Sluneční zátoky u Ledče nad Sázavou. Děti jsou na našem táboře na prvním místě. S dětmi jsou zkušení a proškolení vedoucí, kteří se snaží děti co nejvíc zapojit do táborového dění tak, aby se dítě co nejvíce bavilo. Samozřejmostí je na našem táboře přítomnost více vyškolených zdravotníků.


 • letošní ročník se bude konat od soboty 13.7.2024 do soboty 27.7.2024
 • tábor pořádá zapsaný spolek Nudafuč z.s., za podpory TJ Sokol Královské Vinohrady a Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • tábor je pro děti od 6 do 16 let
 • cena za pobyt je 8400,- Kč, pro členy TJ Sokol Královské Vinohrady a zaměstnance ŘSD ČR je cena 8000,- Kč

Stavíme na hodnotách a věříme v práci, která má smysl.
Naše hodnoty:

 • Kvalitní péče
 • Zralost lidí
 • Odpovědnost
 • Tradice
 • Humor

Zavítejte do naší táborové Fotogalerie nebo Videogalerie a podívejte, co u nás mohly děti prožít a zažít v minulých letech.


Tábor leží v meandru řeky Sázavy, 3 km od Ledče nad Sázavou proti proudu řeky. Místo se jmenuje Sluneční zátoka a dříve sem jezdíval tábořit i Jaroslav Foglar se svým oddílem Pražská dvojka. Celý sportovní areál je obklopen lesem a tvoří tak uzavřený celek. V táboře je hřiště na fotbal nebo házenou, dvě hřiště na odbíjenou, asfaltová běžecká dráha a doskočiště pro skoky. K dispozici máme také velkou Foglarovu louku. Do vybavení areálu patří mimo jiné 8 kánoí, 2 pramice a 3 čluny.


Historie

Stavba původního tábora, který sloužil do roku 1975, byla dokončena v polovině třicátých let minulého století. Původně patřil vinohradské sokolské jednotě, vývojem událostí přešel do majetku ČKD Stalingrad, ČKD Praha, ČKD Bohemians a Bohemians Praha. Zde nutno připomenout, že areál využíval i Jaroslav Foglar pro svoje tábory ve Sluneční zátoce, která s tímto místem přímo sousedí. Je to přímo autentické místo příběhů Hochů od Bobří řeky. Posledně jmenovaná jednota uskutečnila v letech v letech 1976-1981 kompletní přestavbu, areál rozšířila a zkapacitnila do současné podoby. V roce 2005 se stává novým vlastníkem společnost Roboinvest s.r.o. V roce 2009 se stává novou a současnou majitelkou Lenka Janoušková.

Od roku 1981 se v areálu pravidelně ročně pořádaly 3 běhy táborů pod hlavičkou TJ Bohemians Praha. Po obnovení TJ Sokol Královské Vinohrady pořádá tato jednota v areálu tábor od roku 1993, když si areál od vlastníků najímá na 2. běh.

Na záčátku roku 2013 vzniká občanské sdružení Nudafuč, které přebírá štafetu od TJ Sokol Královké Vinohrady. Obě organizace zůstávají partnery a na realizaci tábora se spolupodílejí.

historie

Program tábora:

Program tábora je zaměřen převážně na sportovní a pohybové aktivity. Děti se naučí nebo zdokonalí v jízdě na vodě (kanoe, pramice, kajaky,čluny), v základních atletických disciplínách, v míčových hrách (odbíjená, přehazovaná, vybíjená, fotbal, basketbal). Ke správnému táboru ale patří také hry v lese, soutěže a vycházky, které tvoří celotáborovou hru každý rok na jiné téma. Na děti čekají jedno i vícedenní výlety po suchu i po vodě, noční bojovky pro starší, pohádkový les pro menší, táborové diskotéky, karneval. Samozřejmostí je koupání, pokud to počasí dovolí.

program

Ubytování:

Menší děti spí ve čtyřlůžkových pokojích, větší (zhruba od 9 let) ve stanech s podsadou. Děti spí ve vlastních spacácích, přivezených z domova. V případě potřeby mají děti na táboře k dispozici i deky. Samozřejmostí je hygienické zázemí, tj. sprchy, splachovací WC, samostatná jídelna, schválení tábora okresní hygienickou stanicí atd.

bydleni

Stravování:

Jídlo je pro děti připravené 5krát denně. Stravu připravuje zkušený personál s důrazem na vyváženost stravy a s ohledem na aktuální táborový program. Pro děti je zajištěný i dostatek ovoce a zeleniny. Velikosti porcí nejsou nijak omezovány. Pitný režim je zajištěn po celý den nádobami s čajem, sladkou šťávou a čistou vodou a je vedoucími důsledně kontrolován.


stravovani

Zdravotní péče:

Na zdravotní stav dětí dohlíží během tábora 2 kvalifikovaní zdravotníci. V naléhavých případech spolupracujeme s poliklinikou v Ledči nebo s nemocnicí v Havlíčkově Brodě.

Povinností každého rodiče je zajištění následující zdravotní dokumentace dítěte:

 • potvrzení o způsobilém zdravotním stavu od obvodního lékaře na přihlášce
 • kartička pojištěnce (stačí kopie)
 • bezinfekčnost: ze zákona je nutné ji vyplnit max.24 hodin před nástupem dítěte na tábor

V případě, že Vaše dítě bere léky, žádáme o viditelné označení léku jeho jménem a doporučeným dávkováním. Budou předány zdravotnicím, které dohlédnou, aby je dítě dostalo.


Doprava:

Doprava do tábora je zajištěna speciálně vyhrazenými autobusy. Vlastní doprava na tábor je také možná, pozdní příjezd nebo předčasný odjezd je nutno ohlásit vedení tábora.


Doporučený seznam věci:

 • Spacák
 • Oblečení do deště (pláštěnka, holinky)
 • Spodní prádlo, ponožky, trička, mikiny,tepláky, kraťasy, pokrývka hlavy
 • Vhodnou obuv: tenisky, sandály, boty do vody
 • Hygienické potřeby, repelent
 • Hrneček na pití
 • Baterka
 • Psací potřeby
 • Plyšová hračka (u menších dětí)
 • Hudební nástroj, zpěvník (pokud dítě má)
 • starší prostěradlo (nejlépe napínací)
voda

Doporučujeme:

Rodičům malých dětí pravidelné zasílaní pohledů či dopisů s pozdravem.

Nedávat dítěti na tábor mobilní telefon. Menší děti bývají po použití mobilního telefonu tesklivější, starší pomocí telefonu často porušují táborový řád (rušení nočního klidu, domlouvání na kouření apod.).V případě ztráty mobilního telefonu neneseme za tuto skutečnost odpovědnost.

Pokud jede dítěti na tábor také kamarád, vyznačte na přihlášce jeho jméno. Pokud to bude věkově možné, mohou být děti spolu ve družstvu.


Na táboře je přísně zakázáno:

 • Konzumace alkoholických nápojů
 • Užívání omamných a návykových látek
 • Fyzické i psychické šikanování ostatních účastníků tábora
 • Sexuální aktivity
 • KrádežeV případě hrubého porušení táborového řádu si vyhrazujeme právo poslat dítě okamžitě na náklady rodičů a bez nároku na vrácení peněz domů.


Vedení tábora si vyhrazuje právo předat dítě předčasně rodičům, pokud nebude schopno dodržovat základní hygienické návyky.